10 мар. 2014 г.

Die Demonstrativpronemen (Ցուցական դերանուն)

Եզակի թիվ

Ար. սեռ dieser   - այս  dieser Tisch այս սեղանը
Իգ. սեռ  diese    - այս   diese Frau  այս կինը
Չեզ. սեռ dieses   - այս   dieses Kind այս երեխան

Հոգնակի թիվ
 diese - այս  diese Kinder այս երեխաները

Комментариев нет:

Отправить комментарий