29 мая 2016 г.

Personalpronommen. Primarstufe 2016-2017

Personalpronommen (Անձնական դերանուններ)

Ich ---- Ես
Du ---- Դու
Er ---- Նա (ար.)
Sie ---- Նա (իգ.)
Es ---- Նա (չեզ.)
Wir ---- Մենք
Ihr ---- Դուք
sie ---- Նրանք
Sie ---- ԴուքDas Verb  ,,haben,,
Ich habe   Ես ունեմ
Du hast     Դու ունես
Er hat       Նա ունի
Sie hat       Նա ունի
Es hat        Նա ունի
Wir haben    Մենք ունենք
Ihr  habt       դուք ունեք
sie haben       Նրանք ունեն
Sie haben     Դուք ունեք

Ich habe eine Banane. Ես բանան ունեմ:
Du hast einen Hund. Դու շուն ունես:
Wir haben eine Katze. Մենք կատու ունենք:
Er hat einen Apfel. Նա խնձոր ունի:
Sie hat eine Birne. Նա տանձ ունի:
Aram hat einen Apfel. Արամը խնձոր ունի:
Tatew hat eine Katze. Տաթևը կատու ունի:
Ashot  hat einen Hund. Աշոտը շուն ունի:
Mane hat eine Banane. Մանեն բանան ունի:
Sie haben einen Hund. Նրանք շուն ունեն:


Was hast du?
Ich habe eine Katze.

Was hat Eva?   
Was hat Daniel? 


Was hat Erik?    
Übungen.
Übung 1.

 • Ich .........    eine Katze.
 • Mane  .......   eine Maus.
 • ......  hast einen Hund.
 • Wir ....... einen Apfel.
 • .......  habt   Banane.
 • .....   habe   eine Birne.
 • Er ......   eine Katze.
 • Was ......  Daniel?
 • Was ......   Sie?
 • ......   hast du?
 • Was ...... ihr?
 • Sie ......    eine Katze. (հոգն.)

Übung 2. Richtig- Falsch


 1. Aram .........      einen Hund.                      haben     hast     hat 
 2. Wir ............   eine Banane.                        habt       haben    habe
 3. Was ...........   du?                                        hast       hat          haben
 4. Ich ...........   eine Birne.                             haben       hast   habe
 5. Er ............. einen Apfel.                            habt   hast          hatHausaufgabe. Übersetzt ins Deutsche.
 1.   Ի՞նչ ունի Նարեկը: Նարեկը խնձոր ունի:
 2.  Ի՞նչ ունես դու:  Ես բանան ունեմ:
 3. Մենք կատու ունենք:
 4. Դուք շուն ունեք: (հոգն.)
 5.  Նրանք մուկ ունեն:
 6. Նա (իգ.) կատու ունի:
 7. Դուք ի՞նչ ունեք: (հոգն)


Комментариев нет:

Отправить комментарий