20 янв. 2014 г.

Übungen zum Thema Gegensätze

Welches Wort passt in die Lücke?

1. Im Sommer ist es ....... .
2. Meine Großmutter ist ...... .
3. Ich bin ....... . Ich will etwas essen.
4. Deutsch  ist ....... .
5. Die Schüler lernen ....... .
6. Der Himmel ist blau.
 

Übersetzt ins Deutsche.
1. Իմ եղբայրը երիտասարդ է: Նա 20 տարեկան է:
2. Կարենը բարձրահասակ է:
3. Ձմռանը ցուրտ է:
4. Իմ ծննդյան օրը հոկտեմբերի 18-ին է:
5. Երկինքը կապույտ է:
6. Տունը մեծ է:
7. Ես քաղցած եմ: Ես կցանկանայի ինչ-որ բան ուտել:
8. Լիլիթը դանդաղ է կարդում ու գրում:
9. Երեխաները արագ են վազում:
10. Արամը ուրախ է: Նա շատ ընկերներ ունի: Freunde


Комментариев нет:

Отправить комментарий