10 нояб. 2013 г.

Übung 9. Übersetzt ins Deutsche!


1.     Իմ հայրիկը
2.     Քո մայրիկը
3.     Նրա քույրիկը ար.
4.     Մեր գրքերը
5.     Ձեր տետրը
6.     Իմ եղբայրը
7.     Նրա քույրը. Ար.
8.     Նրա եղբայրը իգ.
9.     ձեր գրքերը
10. Ձեր աշակերտները
11. Քո ուսուցչուհին
12. Նրա ուսուցիչը իգ.
13. Նրա ուսուցչուհին ար.
14. Մեր մայրիկը
15. Նրանց հայրիկը
16. Նրա պապիկը իգ.
17. Նրա տատիկը ար.
18. Նրա տատիկը իգ.
19. Նրա պապիկը ար.
20. Նրա հայրիկը իգ.
21. Իմ հյութը
22. Քո հացը
23. Նրա հացը իգ.
24. Նրա հացը ար.
25. ձեր  հացերը
26. նրանց սուրճը
27. իմ պանիրը
28. քո ընտանիքը
29. նրա ծնողները ար.

30. Նրա ծնողները իգ. 

Комментариев нет:

Отправить комментарий