7 нояб. 2013 г.

Übung 6. Übersetzt ins Deutsche!

    

  1. Նրանք ամեն օր վեց դասաժամ  ունեն:
  2. Դուք չորեքշաբթի աշխատանք, պատմություն և ռուսերեն ունեք:
  3. Ես երկուշաբթի գերմաներենի դաս ունեմ:
  4. Աննան ուրբաթ կրոնի, հայերենի և աշխարհագրության դաս ունի:
  5. Դու հինգշաբթի գերմաներեն ու մաթեմատիկա ունես: 
  6. Երեքշաբթի մենք գերմաներեն ունենք: 

Комментариев нет:

Отправить комментарий